Ръководство

проф. дин Валерия Фол, директор на ИНИООУЗКИН
доц. д-р Нина Дебрюне, зам.-директор на ИНИООУЗКИН

Проф. дин Валерия ФОЛ, директор

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:
Антична история, култура и религия на Европейския Югоизток (Гърция и Тракия) и Средиземноморието; тракология; приемственост между Античността и следващите исторически епохи в Европейския Югоизток

Образование и специализации:

 • Стара и средновековна история (втора специалност: философия) – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Кандидат на науките (доктор) по изкуствознание – Институт за изкуствознание – БАН
 • Старши научен сътрудник ІІ степен (доцент) по теория и история на културата (древност) – Институт по тракология – БАН
 • Доктор на историческите науки – Институт по тракология – БАН
 • Старши научен сътрудник І степен (професор) – Център по тракология – БАН.

Участие в научни проекти:

 • 2019 – Научен ръководител „Експедиция Сърнена Средна гора“ – лятна практика за млади учени и студенти 
 • 2018–2023 – Научен координатор за ИБЦТ в инфраструктурен проект ИНФРАМАТ
 • 2018–2023 – Член на екипа на Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР)
 • 2016–2018 – Научен координатор на ИБЦТ в Общоакадемичен изследователски проект на БАН (22 института и 5 лаборатории) „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността
 • 2016 – Проект Man–Nature–Culture: Ancient Thrace and Medieval Bulgaria, по повод отбелязването на 60-ата годишнина от членството на България в ЮНЕСКО
 • 2000–2017 – Научен ръководител на българо-турски летен университет „Странджа планина и нейната роля в преноса на цивилизации Изток–Запад
 • 2014–2019 – Член на екипа на „Извори за историята на Тракия и траките” – вътрешен изследователски проект на Института по балканистика с Център по тракология на БАН
 • 2013–2015 – Член на екипа на „Тракия и Рим” – вътрешен изследователски проект на Института по балканистика с Център по тракология на БАН
 • 2013–2019 – Съ-научен ръководител на „Mirabilia” – вътрешен изследователски проект на Института по балканистика с Център по тракология на БАН
 • 2007–2010 – Научен ръководител на интердисциплинарен изследователски проект „Мултимедиен модел на тракийските царски гробници в Могиланската могила – гр. Враца
 • 2008 Научен ръководител на „Strandja Wind Friendship Project 2005 Joint Small Projects Fund Kirklareli, Turkey
 • 2007–2009 – Научен ръководител на интердисциплинарен научен проект с международно участие „Подводното археологическо наследство на България – в опасност. Тракийските морски културни пейзажи – проучване, опазване, промотиране
 • 2006–2007 – Научен ръководител на проект „Traveling in the time of Thracians”с международно участие
 • 2005–2009 – Научен ръководител на изследователски и музеен проект „The Thracian Cosmos: The Realm of Kings UNESCO
 • 2004–2005 – Научен ръководител на международен проект с научна конференция „The Rock Sanctuaries of the Thracians, other peoples of South-Eastern Europe, and Anatolia during the Antiquity UNESCO

Преподавателска дейност:

УниБИТ  стара история и тракология

гл. ас. д-р Нина ДЕБРЮНЕ

Научни интереси:

Социализация и оценка на културното наследство; частни колекции с културни ценности

Образование и специализации:

 • Мениджмънт и маркетинг – Колеж на Северозападен Лондон, Великобритания
 • Бакалавър по управление на риска (специалност: застраховане; корпоративни и лични финанси) Глазгоуски Каледонски университет, Великобритания
 • Магистър по бизнес администрация (специалност: международен мениджмънт) Юнайтед бизнес инститютс, Брюксел, Белгия
 • Магистър по защита на културното наследство УниБИТ
 • Магистър по нумизматика и оценка на културни ценности ЮЗУ Благоевград
 • Доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство (културно наследство) УниБИТ
 • Доцент по социализация на културното наследство УниБИТ

Участие в научни проекти:

 • от 2011 член и ръководител на научноизследователската експедиция в с. Сухаче
 • 2013-2015 Ръководител на научноизследователската експедиция в с. Емона

Преподавателска дейност:

 • социализация на културното наследство,
 • защита на културното наследство,
 • история на музейното дело,
 • английски език

 

error: Content is protected !!