От 2011 г. ИНИООУЗКИН организира ежегодни научни конференции, посветени на проблемите на организацията и управлението на културното наследство. Между 2011 и 2020, бяха организирани 10 конференции съвместно с Фондация Арете-Фол“ и бяха издадени сборници с научните доклади. 

През 2020 г. ИНИООУЗКИН започна издаването на поредицата Проблеми на културното наследство“. Досега са проведени 4 научни конференции. Том 1 – 3 бяха издадени на хартия и са в процес на дигитализиране. Том 4 от поредицата е посветен на темата за живото наследство и съдържа научни доклади от конференцията Living Heritage Tomorrow, проведена в София на 21.09.2021 г. Сборникът е достъпен тук. 

LIVING HERITAGE TOMORROW

Open Book

Свалете PDF от тук.

Конференцията Living Heritage Tomorrow се проведе на 21.09.2021 г. Тя бе организирана от ИНИООУЗКИН и Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ в УниБИТ със съдействието на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО. В сборника са включени 14 научни доклада на български и чуждестранни изследователи.

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
на поредицата

Валерия Фол, проф. д.и.н., директор на ИНИООУЗКИН, УниБИТ
Ваня Добрева, проф. д.фил.н., р-л катедра Култура, историческо наследство и туризъм, УниБИТ

Василики Хрисантополу, доц. д-р, Атински университет, Гърция
Енгин Бексач, проф. д-р, Тракийски университет, Турция
Михай Драгня, д-р, Асоциация за балканска история, Румъния

Add Your Heading Text Here

error: Content is protected !!