Latest Past Events

Многоликата наука – Disciplina Variabilis

онлайн http://meet.google.com/ojc-jumm-hkp

Първи годишни докторантски и постдокторантски четения на Катедра "Култура, историческо наследство и туризъм" в УниБИТ.

error: Content is protected !!